Doç. Dr. AYŞE FİLDİŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. AYŞE FİLDİŞ

T: (0282) 250

M atfildis@nku.edu.tr

W atfildis.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası İlişkiler
Ana Bilim Dalı:Uluslararası İlişkiler
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. FİLDİŞ A., Filistin- İsrail Sorununun Göz Ardı Edilen Tarafı: İsrail’in Filistinli Vatandaşları, FİLİSTİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol. 1, pp. 80-92, 2017.
Özgün Makale Index Copernicus
2. FİLDİŞ A., Greater Israel” Project and Balkanization of Syria, ,Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 5, pp. 80-92, 2017.
Özgün Makale EBSCO
3. FİLDİŞ A., The Historical Roots and Occurrence ofHonour Related Violence in Non Muslimand Muslim Societies, Journal of Women of the Middle East and the Islamic World HAWWA, 2014.
Özgün Makale America: History & LifeFeminist PeriodicalsIndex IslamicusIndex to the Study of ReligionInternational Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social SciencesInternational Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social SciencesHistorical AbstractsScopus
4. FİLDİŞ A., The American Board s Vision ofProtestant Anatolia and FosteringArmenian Nationalism 1810 90, Middle Eastern Studies, vol. 48, pp. 735-747, 2012.
Özgün Makale SSCI
5. FİLDİŞ A., Roots of Alawite Sunni Rivalry in Syria, Middle East Policy, vol. 19, pp. 148-156, 2012.
Özgün Makale SSCI
6. FİLDİŞ A., Birleşmiş Milletler in Taksim Kararı ve İsrail Devletinin Yaratılışı, Tarakya University,Journal of Social Scince, vol. 14, pp. 337-308, 2011.
Özgün Makale EBSCO
7. FİLDİŞ A., The Troubles in Syria Spawned by FrenchDivide and Rule, Middle East Policy, vol. 18, pp. 129-139, 2010.
Özgün Makale SSCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. FİLDİŞ A., Günümüzde Suriye de Yaşanan Sorunların Tarihsel Arka Planına Kısa Bir Bakış, Ortadoğu Analiz, ss. 55-62, 2013.
Özgün Makale EBSCO HOST
2. FİLDİŞ A., Müslüman ve Gayrimüslim Toplumlarda Namus Sebepli Şiddetin Tarihsel Kökenleri, Toplumsal Tarih, ss. 52-59, 2013.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. DEMİRCİ S., FİLDİŞ A., Ermeni Sorununa Disiplinler Arasi Bakis:Tarih-Siyaset-Hukuk, Bölüm: The Historical Introduction of the Armenian Question into the American Politics, Yayın Yeri: Yeni Turkiye Stratejik Arastirmalar Merkezi, Editör: Hasan Celâl Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Doç. Dr. Bestami S. Bilgiç,, 2017.
Bilimsel Kitap
2. FİLDİŞ A., Siyaset Bilimi Araştırmaları teori ve Türkiye uygulamaları, Bölüm: Filistinli Mülteciler Sorununun Doğuşunda İsrail´in Resmi Söylemini Uluslararası Platformlarda Yıkanlar:İsrail´in "Yeni Tarihçileri", Yayın Yeri: Seçkin, Editör: Doç.Dr. H.A.Demirci,Doç.Dr. İ.Parlak,Yard.Doç.Dr. N.Değirmenci, 2010.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. FİLDİŞ A., Fransa’nın Emperyal Hayalleri ve Suriye’de Fransız Mandasının Kurulması, ICOMEP’17 (20.05.2017-).
Özet bildiri